صفحه نخست / آهنگ / رضا صادقی - جان دل
Reza Sadeghi - Jundl
رضا صادقی
جان دل
1137 پلی
تاریخ انتشار سه شنبه 7 آذر 1396
افزودن به لیست علافه مندی ها
اطلاعات موزیک

دانلود آهنگ جدید رضا صادقی بنام جان دل با لینک مستقیم و با کیفیت

جان دل
دانلود مستقیم آهنگ : 128 320
0
  • مرتبط
  • متن ترانه
  • نظرات


چه افتخار بِشتِر از ای که خوم یه چوک بندرُم
عاشقِ لُنگُ و کَپَرُم لیحُ سُواسُ کُنگِرُم
چه افتخار بِشتر از ای پوستُم سیان دلُم سفید
دختُن و چوکُنُم نجیب دنیا مثل ما اینَدی
صدای جفتیُ و سازُ عود دُل دُهُل کَسِر توی خاک و گِلُن
چاکه زَنُن کیکَنگ زَنُن یَک دل و جُن اَگَن گُلُم
ای وای دل ای وایِ وا دِلُم جانِ دل مَشکَن تو دِلُم
ای وای دل ای وایِ وا دِلُم جانِ دل مَشکَن تو دِلُم
دوری از خاکِ نجیبِ مردمش ندامتن
روز چهارشنبه به دیریا زدِنِش سلامتِن
هنوزم بندِری سادَن ساده بی دریغ بی ادعا
توی یَک کلام بگم جلوۀ لبخند خدا
خاک پاکش سُرمۀ چشمُنُمِن تا بِمِرُم
با غرور غار فریاد اَزَنُم نخلِ بلند بَندِرُم
هر جا رفتُم هر جا اُمدی دیدم هیچ جا بندِرُم نَبُو
ای خدا سایۀ بَندِر از سَرِ ما کم نَبو
صدای جفتیُ و سازُ عود دُل دُهُل کَسِر توی خاک و گِلُن
چاکه زَنُن کیکَنگ زَنُن یَک دل و جُن اَگَن گُلُم
ای وای دل ای وایِ وا دِلُم جانِ دل مَشکَن تو دِلُم
ای وای دل ای وایِ وا دِلُم جانِ دل مَشکَن تو دِلُم

00:00
00:00