ریسمان چون کوه درد

آهنگ
دانلود آهنگ جدید ریسمان چون کوه درد
ریسمان
چون کوه درد