مسعود شعاری

اخبار موسیقی
اثر مشترک سالار عقیلی و  مسعود شعاری شب یلدا منتشر می‌شود